Danh sách nhà tạo lập thị trường của VBMA cho giao dịch mua bán TPCP thông thường (Outright)

2024

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
4 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
5 NGÂN HÀNG TNHH MTV ANZ VIỆT NAM
6 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
7 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
8 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
9 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
10 NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED VIỆT NAM
11 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
12 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
13 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
14 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

2023

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
4 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
5 NGÂN HÀNG TNHH MTV ANZ VIỆT NAM
6 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
7 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
8 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
9 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
10 NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED VIỆT NAM
11 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
12 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
13 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

2022

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM