Thông cáo Báo chí: Ban Chấp hành Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam họp và bầu Chủ tịch Hiệp hội

17/06/2021

Ngày 22/1/2021, tại Hà Nội, Ban chấp hành Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã họp để bầu thay thế Ủy viên Ban Chấp hành cũng như bầu thay thế vị trí Chủ tịch. Tại buổi họp, Ban chấp hành Hiệp hội đã thông qua đề án nhân sự bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam vào vị trí Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội và giữ chức vụ Chủ tịch VBMA, thay thế cho Bà Nguyễn Thị Kim Oanh –  Phó Tổng giám đốc Ngân hàng VCB – do phân công công tác thay đổi tại Ngân hàng Vietcombank, cụ thể như sau:
 
- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng vào vị trí Ban chấp hành với tỷ lệ đồng ý là 100%.
 
- Ban Chấp hành đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng vào vị trí Ủy viên Ban Thường vụ với tỷ lệ đồng ý là 100%; và vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội (thay thế Bà Nguyễn Thị Kim Oanh) với tỷ lệ đồng ý là 100%.
 
Như vậy tổng số Ủy viên BCH sau khi thay thế vẫn giữ nguyên là 23 Ủy viên đại diện cho 74 thành viên của Hiệp hội. Các Ủy viên Ban chấp hành sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ 3 năm. Đây là nhiệm kỳ thứ 4 của Hiệp hội (2019-2022). Việc thực hiện bầu thay thế này đã tuân thủ theo đúng điều lệ hoạt động của Hiệp hội cũng như quy định của pháp luật.