GDP danh nghĩa theo quý Xuất dữ liệu

Từ Đến
  • <% item[0] %>
  • <% item %>
  • <% Table.format(row) %>

Đơn vị: Nghìn Tỷ

GDP thực tế theo quý Xuất dữ liệu

Từ Đến
  • <% item[0] %>
  • <% item %>
  • <% Table2.format(row) %>

Đơn vị: Nghìn Tỷ