Chỉ số giá các mặt hàng quan trọng

Lạm phát so với cùng kì năm trước

Đóng góp vào lạm phát

Đóng góp lạm phát theo ngành hàng (So với cùng kì năm trước)

  • <% item[0].val %>
  • <% item %>
  • <% Table.convertRow(row.val) %>