Trong những năm qua, Việt Nam đã chứng kiến ​​những bước phát triển về kinh tế và xã hội đáng kể. Từ năm 2017 đến năm 2019, tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam đạt khoảng 6,8% đến 7%, và nằm trong nhóm các nước tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế đi kèm với lạm phát chính được kiểm soát ở mức 3% đến 4% / năm, dự trữ ngoại hối luôn ở mức cao trong lịch sử và dự kiến ​​sẽ vượt ngưỡng 100 tỷ USD vào năm 2020. Môi trường chính trị ổn định và chính sách thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài đang đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hấp dẫn FDI và FII nhất trong khu vực.

Tuy là quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, đại dịch covid-19 là cơ hội cho thấy khả năng kiểm soát dịch bệnh và nền kinh tế của Việt Nam. Trong những năm tới, khi thế giới phục hồi sau đại dịch, môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam có một số điều kiện thuận lợi: tiếp tục mở rộng tầng lớp trung lưu, sự trở lại của FDI từ các nước phát triển và xuất khẩu điện tử tiêu dùng trở lại.

<% item %>
<% Table.format(row) %>