Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ

2013

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
8 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
9 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
10 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
11 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
12 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG
13 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
14 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VP BANK
15 DEUTSCHE BANK AG CHI NHÁNH TP HCM
16 NGÂN HÀNG ANZ - CHI NHÁNH HÀ NỘI
17 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
18 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN
19 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
20 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
21 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
22 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
23 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á
24 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
25 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
26 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
27 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
28 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
29 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
30 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
31 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
32 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
33 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
34 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)
35 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)
36 NGÂN HÀNG BNP PARIBAS, CHI NHÁNH TP. HCM