Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ

2014

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
3 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH
4 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
5 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
6 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
7 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA
8 NGÂN HÀNG ANZ - CHI NHÁNH HÀ NỘI
9 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
10 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN
11 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
12 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
13 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
15 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
16 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
17 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
18 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
19 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
20 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
21 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)
22 NGÂN HÀNG BNP PARIBAS, CHI NHÁNH TP. HCM
23 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
24 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ
25 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

2013

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Á CHÂU
2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
3 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
4 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG
5 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH
6 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
7 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET