Sự kiện

Sự kiện sắp tới

Interbank Offsite 2024

09/08/2024 | 13h00

Đà Nẵng, Việt Nam

Sự kiện đã qua

INTERBANK 2022

24/06/2022 | Đến: Chủ nhật, 26/06/2022

Thành phố Đà Nẵng

Hội nghị thường niên 2022 và lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA

24/06/2022 | 9h30 - 11h00

Ballroom, Khách sạn Furama Resort, Thành phố Đà Nẵng

Hiểu về Xếp hạng tín nhiệm cùng Moody's

28/04/2022 | 9:00-10:30

Hội thảo trực tuyến

Cơ hội phát triển Thị trường Tài chính xanh tại Việt Nam

16/11/2021 | 14h00 - 16h30

Hội thảo trực tuyến

Ngừng áp dụng lãi suất LIBOR: Chuẩn bị và sẵn sàng cho sự chuyển đổi

28/09/2021 | 14h00 - 16h30 (Hà Nội)

Hội thảo trực tuyến

Đối thoại chính sách và Tọa đàm trực tuyến

24/09/2021 | 13h30 - 17h00

Sự kiện trực tuyến