Sự kiện

Sự kiện sắp tới

Interbank Offsite 2024

09/08/2024 | 13h00

Đà Nẵng, Việt Nam

Sự kiện đã qua

Khóa đào tạo Sản phẩm Cấu trúc

21/05/2024 | 21 - 22/05/2024

Ha Noi

Khóa đào tạo: Định giá và giao dịch trái phiếu

18/03/2024 | 18, 19 và 20/3/2024

TP Hồ Chí Minh

Khóa học Kỹ thuật Giao dịch Trái phiếu - 2023

12/10/2023 | 8:30 - 17:00 12-13/10/2023

Khách sạn Sheraton Saigon Hotel, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Interbank Offsite 2023

23/06/2023 | 23 - 25/06/2023

Thành phố Đà Nẵng