Sự kiện

Sự kiện sắp tới

Sự kiện đã qua

Hội nghị thường niên 2022 và lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA

24/06/2022 | 9h30 - 11h00

Ballroom, Khách sạn Furama Resort, Thành phố Đà Nẵng

Hiểu về Xếp hạng tín nhiệm cùng Moody's

28/04/2022 | 9:00-10:30

Hội thảo trực tuyến

Cơ hội phát triển Thị trường Tài chính xanh tại Việt Nam

16/11/2021 | 14h00 - 16h30

Hội thảo trực tuyến

Ngừng áp dụng lãi suất LIBOR: Chuẩn bị và sẵn sàng cho sự chuyển đổi

28/09/2021 | 14h00 - 16h30 (Hà Nội)

Hội thảo trực tuyến

Đối thoại chính sách và Tọa đàm trực tuyến

24/09/2021 | 13h30 - 17h00

Sự kiện trực tuyến

Thư mời tham dự Hội thảo tuyên truyền, đào tạo thị trường về hoạt động xếp hạng tín nhiệm

16/04/2021 | 8h30

Sở Giao dịch chứng khoản thành phố Hồ Chí Minh, Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo phổ biến Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 122/2020/TT-BTC

26/01/2021 | 13h30

Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. HCM