Sự kiện

Sự kiện sắp tới

Sự kiện Interbank Offsite 2023

25/06/2024 | 23 - 25/06

Đà Nẵng

Sự kiện đã qua

Khóa học Kỹ thuật Giao dịch Trái phiếu - 2023

12/10/2023 | 8:30 - 17:00 12-13/10/2023

Khách sạn Sheraton Saigon Hotel, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Interbank Offsite 2023

23/06/2023 | 23 - 25/06/2023

Thành phố Đà Nẵng

KHÓA HỌC SẢN PHẨM CẤU TRÚC

08/05/2023 | 08 & 09/05/2023

Hà Nội

Khóa học Định giá Trái phiếu

14/11/2022 | 14&15/11/2022

Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI THẢO: Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, Tác nghiệp thanh toán cho giao dịch trái phiếu và lấy ý kiến sửa đổi hợp đồng khung giao dịch Repo

03/11/2022 | 13:00 - 21:00 03/11/2022 & 8:30 - 17:00 04/11/2022

Khách sạn Dalat Palace, số 2 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng