Sự kiện

Sự kiện sắp tới

INTERBANK OFFSITE 2022

25/06/2023 |

Sự kiện đã qua

Khóa học Định giá Trái phiếu

14/11/2022 | 14&15/11/2022

Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI THẢO: Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, Tác nghiệp thanh toán cho giao dịch trái phiếu và lấy ý kiến sửa đổi hợp đồng khung giao dịch Repo

03/11/2022 | 13:00 - 21:00 03/11/2022 & 8:30 - 17:00 04/11/2022

Khách sạn Dalat Palace, số 2 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Khóa học Kỹ thuật Giao dịch Trái phiếu

12/09/2022 | 8:30 - 17:00 12&13/09/2022

Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đổi SOFR & Phát triển sản phẩm lãi suất Term SOFR của CME

05/08/2022 | 9h00

Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

INTERBANK 2022

24/06/2022 | Đến: Chủ nhật, 26/06/2022

Thành phố Đà Nẵng

Hội nghị thường niên 2022 và lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA

24/06/2022 | 9h30 - 11h00

Ballroom, Khách sạn Furama Resort, Thành phố Đà Nẵng