VBMA - HỘI THẢO: Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, Tác nghiệp thanh toán cho giao dịch trái phiếu và lấy ý kiến sửa đổi hợp đồng khung giao dịch Repo

Chương trình

Mời ấn vào đây để tải về chi tiết chương trình
Chương trình

HỘI THẢO: Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, Tác nghiệp thanh toán cho giao dịch trái phiếu và lấy ý kiến sửa đổi hợp đồng khung giao dịch Repo

Thứ năm, 03/11/2022

13:00 - 21:00 03/11/2022 & 8:30 - 17:00 04/11/2022

Địa điểm: Khách sạn Dalat Palace, số 2 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam Tác nghiệp thanh toán cho giao dịch trái phiếu và lấy ý kiến sửa đổi hợp đồng khung giao dịch Repo