VBMA - Hội thảo: Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp - Quản trị Thanh khoản trong Môi trường Biến động và Triển vọng Tương lai tại Interbank Offsite 2023

Chương trình

Hội thảo: Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp - Quản trị Thanh khoản trong Môi trường Biến động và Triển vọng Tương lai là sự kiện mở đầu cho Interbank Offsite năm 2023
Chương trình

Hội thảo: Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp - Quản trị Thanh khoản trong Môi trường Biến động và Triển vọng Tương lai tại Interbank Offsite 2023

Thứ sáu, 23/06/2023

13h30 - 18h00

Địa điểm: Furama Resort

Hội thảo: Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp - Quản trị Thanh khoản trong Môi trường Biến động và Triển vọng Tương lai là sự kiện mở đầu cho Interbank Offsite năm 2023 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục có nhiều bất ổn, các thị trường tài sản tài chính đang cho thấy rõ các khó khăn ngày càng lớn trong việc dự đoán và ra các quyết định đầu tư, sự nhất quán và tiếp cận thị trường là rất quan trọng để cung cấp các công cụ cho sự gắn kết giữa tăng trưởng và ổn định kinh tế.

Thị trường trái phiếu được cho là yếu tố quan trọng nhất, cơ bản nhất và phổ biến nhất trong hệ thống tài chính quốc tế liên kết chặt chẽ như hiện nay, đóng vai trò thiết yếu trong việc tài trợ vốn cho tăng trưởng bền vững dài hạn của nền kinh tế một cách linh hoạt.

Tuy nhiên, các diễn biến hiện nay trên thị trường trái phiếu đặt ra câu hỏi về sự lành mạnh của thị trường trái phiếu như là một kênh huy động vốn đáng tin cậy, nhất quán và hiệu quả trong việc kết nối nhà đầu tư và tổ chức phát hành cũng như đóng vai trò như là một nguồn lực duy trì sự ổn định kinh tế.

Các vấn đề của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn sẽ được trao đổi và đề xuất các giải pháp tại Hội thảo: Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp - Quản trị Thanh khoản trong Môi trường Biến động và Triển vọng Tương lai. Việt Nam đang ở đâu trong việc phát triển thị trường trái phiếu xanh và các trái phiếu gắn với trách nhiệm ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) và các hành động nào cần phải triển khai để thu hút các nguồn vốn gắn với đầu tư ESG.

Tại hội thảo này, các chia sẻ về quản lý thanh khoản trong bối cảnh thị trường nhiều bất ổn cũng là chủ đề được quan tâm. Một nội dung khác không thể thiếu là nhận định các diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam năm 2023.

Diễn giả

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Dương

Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng

Bộ Tài chính

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Giám đốc phụ trách sản phẩm thu nhập cố định

Dragon Capital Việt Nam

Ông Nguyễn Bá Sơn

Trưởng phòng tư vấn phát hành trái phiếu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ông Lê Quang Trung

Giám đốc khối nguồn vốn

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ông Nguyễn Việt Anh

Phó Tổng Giám Đốc

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Bà Soleil Corpuz

Chuyên gia phân tích

Cơ quan Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF)

Ông Dương Đức Hiếu

Giám đốc, Chuyên gia phân tích cao cấp Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm & Nghiên cứu

Vietnam Investors Service

Ông Trần Lê Minh

Giám đốc cao cấp – Phát triển Kinh doanh

Vietnam Investors Service

Ông Ketut Kusuma

Chuyên gia Tài chính cao cấp

Ngân hàng Thế giới (WB)

Ông Vibhor Gupta

Giám đốc sản phẩm khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC)

FIS

Ông Nguyễn Thắng

Trưởng nhóm Nghiên cứu

Vietcombank

Bà Cao Thanh Huyền

Giám đốc Thị trường tài chính và Giao dịch Vĩ mô

Standard Chartered Việt Nam

Ông Barnabe Carle

Solutions Consultant

Finastra

Ông Phạm Hồng Sơn

Phó Chủ tịch

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ông Angus Choi

Thành viên Điều hành bộ phận Tư vấn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

KPMG Advisory Hong Kong

Bà Kelly Chan

Giám đốc điều hành, Bộ phân Ngân hàng Đầu tư – Thu nhập cố định (Quốc tế)

China International Capital Corporation (CICC)

Bà Tra Zboinski

Giám đốc điều hành Ngân hàng đầu tư tại Việt Nam

UBS

Bà Tạ Thanh Bình

Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)