VBMA - Khóa học Định giá Trái phiếu

Chương trình

Mời ấn vào đây để tải về chi tiết chương trình
Chương trình

Khóa học Định giá Trái phiếu

Thứ hai, 14/11/2022

14&15/11/2022

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh