VBMA - Interbank Offsite 2024

Đăng ký

Chương trình

Sự kiện Interbank Offsite 2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 9 - 11/8 tại thành phố Đà Nẵng
Chương trình

Interbank Offsite 2024

Thứ sáu, 09/08/2024

13h00

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Sự kiện Interbank Offsite 2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 9/8 - 11/8/2024 tại cụm resort Furama, Pullman, Premier Village, thành phố Đà Nẵng.