VBMA - HỘI THẢO: Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Các thông tư hướng dẫn - Quy định mới

Chương trình

Mời ấn vào đây để tải về chi tiết chương trình
Chương trình

HỘI THẢO: Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Các thông tư hướng dẫn - Quy định mới

Thứ sáu, 07/10/2022

8:30 - 12:00

Địa điểm: HOSE, 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh