Các Ban Chuyên môn

Điểm mạnh trong các hoạt động của VBMA chính là sự tham gia tích cực của các thành viên thông qua hoạt động của các Ban Chuyên môn.

Từ công việc thực tế của các thành viên, VBMA phản ánh lên cơ quan quản lý nhà nước và các nhà hoạch định chính sách về các vướng mắc khó khăn trong hoạt động kinh doanh trái phiếu, tổ chức đối thoại chính sách với cơ quan quản lý nhà nước, làm các nghiên cứu và nhiều hoạt động khác thông qua các ban chuyên môn của VBMA.

Ban Phát triển thị trường

Trưởng ban

Phạm Phương Lan

Giám đốc Ban Kinh doanh vốn tiền tệ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ban Phát triển thị trường bao gồm các tiểu ban:

Tiểu ban MMA cho giao dịch Outright

Trưởng ban

Phan Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Tiểu ban MMA cho giao dịch Repo

Trưởng ban

Phạm Đức Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Phó ban

Nguyễn Việt Anh

Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Tiểu ban Xếp hạng tín nhiệm

Trưởng ban

Võ Hằng Phương

Giám đốc Khối Thị trường tài chính và Ngân hàng giao dịch

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Tiểu ban Trái phiếu Doanh nghiệp

Trưởng ban

Đỗ Ngọc Quỳnh

Hội viên cá nhân

Tiểu ban Trái phiếu của các tổ chức tín dụng

Tiểu ban Phát triển bền vững

Trưởng ban

Ngô Thế Triệu

Tổng Giám đốc kiêm Tổng Điều hành Đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Tiểu ban Trái phiếu Chính phủ

Trưởng ban

Nguyễn Hương Loan

Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Tiểu ban Back and Middle Office

Đồng trưởng ban

Lê Thu Hương

Trưởng Bộ phận Vận hành Nguồn vốn

Ngân hàng Citibank

Đồng trưởng ban

Võ Trí Thanh

Trưởng Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ban Pháp chế

Trưởng ban

Nguyễn Hoàng Anh

Luật sư điều hành

Công ty Tư vấn Luật ICML

Ban Thông tin và truyền thông

Trưởng ban

Nguyễn Việt Anh

Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ban Đào tạo và sự kiện

Trưởng ban

Võ Hằng Phương

Giám đốc Khối Thị trường tài chính và Ngân hàng giao dịch

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng