Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2023

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ hai năm 2022 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2023

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ hai năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2023

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ nhất năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ hai năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ ba năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2022

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ hai năm 2022 NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2022 NHTMCP Quân Đội (MBBank)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2022

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2022 NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ hai năm 2022 NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba năm 2022 NHTMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)