Hoạt động gần đây

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC về trích lập dự phòng trên tinh thần đầu tư trái phiếu Chính ph...

13/04/2022

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý II/2022

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 1486/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý II/2022...

13/04/2022

Xem thêm

Ngân hàng HDBank và Ngân hàng OCB trở thành nhà tạo lập thị trường mới tham gia MMA giao dịch Outright 2022

VBMA xin vui mừng chào đón Ngân hàng OCB và Ngân hàng HDBank tham gia Thỏa Thuận tạo lập thị trường cho giao dịch Outright năm 2022.

18/03/2022

Xem thêm

Bộ Tài chính ban hành chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 4/2021

Ngày 4/3/2022, Bộ Tài chính đã ban hành chứng thư số 2117/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 4/2021 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và chứng thư số 2118/BTC-QLN xá...

15/03/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 2/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 2/2022

10/03/2022

Xem thêm

VBMA tham dự buổi Tọa đàm đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Ngày 16 tháng 2 năm 2022, Đại diện VBMA đã tham dự buổi Tọa đàm đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP...

21/02/2022

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu Trái phiếu Chính phủ theo từng kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước năm 2022

Ngày 14/2/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành công văn 589/KBNN-QLNQ thông báo chi tiết kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2022 theo kỳ hạn....

16/02/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 1/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 1/2022

15/02/2022

Xem thêm