Hoạt động gần đây

Đấu giá gây quỹ từ thiện xây dựng điểm trường tại xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

17/06/2021

Xem thêm

Hội thảo “Tương lai cho Giao dịch và Đầu tư tại thị trường tài chính Việt Nam”

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Hội thảo “Tương lai cho Giao dịch và Đầu tư tại thị trường tài chính Việt Nam” đã mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ chương trình ...

17/06/2021

Xem thêm

Chương trình Interbank Offsite 2019

Chương trình Interbank Offsite 2019 đã được VBMA tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2019 với sự tham gia của hơn 600 thành viên thị trường đến t...

17/06/2021

Xem thêm

VBMA có buổi gặp gỡ và trao đổi với đại diện của ILA Luxembourg, AmiCoach và VASB về áp dụng bộ chuẩn mực quy tắc ứng xử vào thị trường trái phiếu Việt Nam.

17/06/2021

Xem thêm

VBMA gặp gỡ đại diện của KPMG để đánh giá hoạt động của CGIF tại Việt Nam

17/06/2021

Xem thêm

VBMA có buổi gặp gỡ với đại diện của đại sứ quán Luxembourg và nhà cung cấp dịch vụ sau thương mại ClearStream

17/06/2021

Xem thêm

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) dự kiến phát hành 234 nghìn tỷ trái phiếu chuyển đổi vào Quý 2, 2019

17/06/2021

Xem thêm

450 tỷ đồng trái phiếu Khang Điền đã được quỹ đầu tư Dragon Capital mua lại

17/06/2021

Xem thêm