Hoạt động gần đây

Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ quý III năm 2019

17/06/2021

Xem thêm

Danh sách các nhà tài trợ cho Interbank Offsite 2019

17/06/2021

Xem thêm

Khai trương giao dịch Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ tại Sở GDCK Hà Nội

17/06/2021

Xem thêm

Các giải thi đấu thể thao trong khuôn khổ sự kiên Interbank Offsite 2019

Vào ngày 22 tháng 6 tại thành phố Đã Nẵng, trong khuôn khổ sự kiện Interbank Offsite 2019, hàng loạt các hoạt động thể thao đã được diễn ra....

17/06/2021

Xem thêm

Hội thảo "Phong cách sống cho các chuyên gia thị trường tài chính"

17/06/2021

Xem thêm

Đấu giá gây quỹ từ thiện xây dựng điểm trường tại xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

17/06/2021

Xem thêm

Hội thảo “Tương lai cho Giao dịch và Đầu tư tại thị trường tài chính Việt Nam”

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Hội thảo “Tương lai cho Giao dịch và Đầu tư tại thị trường tài chính Việt Nam” đã mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ chương trình ...

17/06/2021

Xem thêm

Chương trình Interbank Offsite 2019

Chương trình Interbank Offsite 2019 đã được VBMA tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2019 với sự tham gia của hơn 600 thành viên thị trường đến t...

17/06/2021

Xem thêm