Hoạt động gần đây

Họp thống nhất ý kiến của các thành viên tham gia đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 163/2018/NĐ- CP

17/06/2021

Xem thêm

Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ quý II năm 2020

17/06/2021

Xem thêm

Danh sách giải thưởng các Nhà tạo lập thị trường năm 2019 - VBMA Best Bond Award 2019

17/06/2021

Xem thêm

VBMA tham gia họp đóng góp ý kiến Dự thảo Quy chế Giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương

17/06/2021

Xem thêm

Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ quý I năm 2020

17/06/2021

Xem thêm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 33/2019/TT-NHNN

17/06/2021

Xem thêm

Luật Chứng khoán 2019

17/06/2021

Xem thêm

Đại hội nhiệm kỳ IV giai đoạn 2019-2022 của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam và Kỷ niệm 10 năm thành lập VBMA (2009-2019)

Hà Nội, Ngày 12 tháng 12 năm 2019 – Đại hội nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2019-2022 của Hiệp hội nhóm họp để các thành viên Hiệp hội cùng nhau nhìn lại kết quả hoạt động của nh...

17/06/2021

Xem thêm