Hoạt động gần đây

Thông báo tuyển dụng

VBMA hiện đang tìm kiếm các ứng viên cho công ty xếp hạng tín nhiệm mới – với các cổ đông là một số thành viên của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam và một công ty...

27/06/2021

Xem thêm

Dự thảo báo cáo đánh giá triển khai Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 - Mục tiêu và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2021-2025

VBMA đã gửi đi lấy ý kiến thành viên Dự thảo báo cáo đánh giá triển khai Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 - Mục tiêu và giải pháp phát triển...

25/06/2021

Xem thêm

Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2021

25/06/2021

Xem thêm

Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm vào ngày 28/6/2021

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm vào ngày 28/6/2021.

24/06/2021

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP Quý I/2021 của KBNN

21/06/2021

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP Quý II/2021 của KBNN

17/06/2021

Xem thêm

Ngân hàng SeABank trở thành nhà tạo lập thị trường của VBMA khi tham gia thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch Repo

17/06/2021

Xem thêm

Hội thảo phổ biến Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 122/2020/TT-BTC

17/06/2021

Xem thêm