Hoạt động gần đây

VBMA xin ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp...

17/08/2021

Xem thêm

Các văn bản pháp luật mới ban hành: Thông tư 11/2021/TT-NHNN, Thông tư 12/2021/TT-NHNN

Ngày 30/07/2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 02 Thông tư 11/2021/TT-NHNN và 12/2021/TT-NHNN

05/08/2021

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý III/2021

Ngày 15/07/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 3602/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý III/2021....

15/07/2021

Xem thêm

ADB công bố trang thông tin trái phiếu xanh

ADB công bố trang thông tin trái phiếu xanh nhằm hỗ trợ các tổ chức phát hành trái phiếu và tổ chức tư vấn của họ hiểu được quy trình và những vấn đề chính cần cân nhắc ...

09/07/2021

Xem thêm

VBMA gửi công văn báo cáo Bộ Tài Chính về kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ được giao của VBMA theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg và tham gia ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá triển khai Lộ trình phát triển thị trường Trái phiếu giai đoạn 2017-2020

VBMA đã gửi báo cáo cho Bộ Tài Chính về kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ được giao của VBMA và gửi công văn tham gia ý kiến với Dự thảo Báo cáo đánh giá triển khai Lộ trì...

08/07/2021

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 6/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ (sơ cấp, thứ cấp) và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 6/2021

08/07/2021

Xem thêm

VBMA chính thức ra mắt trang Web mới

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2021, VBMA chính thức giới thiệu và đưa vào vận hành Website mới.

28/06/2021

Xem thêm

VBMA tuyển dụng

VBMA cần tuyển vị trí sau: Chuyên viên phân tích

27/06/2021

Xem thêm