Hoạt động gần đây

Kết quả khảo sát Thị trường trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý 3/2021

Khảo sát định kỳ hàng quý của VBMA và kết quả khảo sát Thị trường trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý 3/2021

15/10/2021

Xem thêm

Hội thảo trực tuyến: Ứng dụng công nghệ đám mây đối với hoạt động của khối Nguồn vốn

Ngày 7 tháng 10 năm 2021, VBMA phối hợp với FIS và AWS tổ chức hội thảo trực tuyến Ứng dụng công nghệ đám mây đối với hoạt động của khối Nguồn vốn....

08/10/2021

Xem thêm

VBMA triển khai dịch vụ định giá trái phiếu Chính phủ

VBMA chính thức triển khai dịch vụ định giá trái phiếu Chính phủ cho các thành viên sử dụng VBMA Gov Bond Fixing

06/10/2021

Xem thêm

Hội thảo trực tuyến: Ngừng áp dụng lãi suất Libor: Chuẩn bị và sẵn sàng cho sự chuyển đổi.

Ngày 28/9/2021 VBMA phối hợp với Bloomberg tổ chức Hội thảo trực tuyến: Ngừng áp dụng lãi suất Libor: Chuẩn bị và sẵn sàng cho sự chuyển đổi....

04/10/2021

Xem thêm

Tọa đàm nhận định diễn biến thị trường cuối năm 2021 và năm 2022

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính cùng VBMA phối hợp tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách và Tọa đàm nhận định diễn biến thị trường cuối năm 2021 và năm 2022....

27/09/2021

Xem thêm

Đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý Nhà nước và Thành viên VBMA

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính cùng VBMA phối hợp tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý Nhà nước và Thành viên VBMA....

27/09/2021

Xem thêm

Công bố báo cáo thường niên thị trường TPVN năm 2020

Bộ Tài Chính chính thức công bố Báo cáo thường niên Thị trường trái phiếu Việt Nam 2020.

27/09/2021

Xem thêm

VBMA trao giải thưởng năm 2020 cho các nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, VBMA đã tổ chức lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA năm 2020.

27/09/2021

Xem thêm