Hoạt động gần đây

VBMA làm việc với Bộ Tài chính về các vấn đề phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ban Lãnh đạo VBMA đã có buổi làm việc với Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cùng đại diện lãnh đạo của Vụ TCNH, Vụ Pháp Chế, UBCKNN,...

01/12/2021

Xem thêm

Hội thảo trực tuyến: Cơ hội phát triển Thị trường Tài chính xanh tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, VBMA phối hợp với Viện Tăng trưởng Xanh toàn cầu (GGGI) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức hội thảo trực tuyến Cơ hội phát triển Thị...

24/11/2021

Xem thêm

Triển khai Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung cho giao dịch Repo từ ngày 15/11/2021

VBMA cùng các nhà tạo lập thị trường đã triển khai Thỏa thuận tạo lập Lãi suất chuẩn Ngắn hạn bằng giao dịch mua bán có kỳ hạn Trái phiếu Chính phủ sửa đổi, bổ sung từ n...

17/11/2021

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 10/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 10/2021

08/11/2021

Xem thêm

VBMA xin ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2018/NĐ-CP và Thông tư 48/2019/TT-BTC

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2018/NĐ-CP và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC...

08/11/2021

Xem thêm

VBMA xin ý kiến Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ

Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đã Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ và đang lấy ý kiến về dự thảo này....

28/10/2021

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 9/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 9/2021

28/10/2021

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh kế hoạch 2021 và kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý IV/2021

Ngày 08/10/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 5236/KBNN-QLNQ về việc Thông báo điều chỉnh kế hoạch năm 2021 và kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ ...

15/10/2021

Xem thêm