Hoạt động gần đây

Lịch biểu tổ chức đầu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2022

Kho bạc Nhà nước thông báo về lịch biểu tổ chức đấu thầu TPCP năm 2022

30/12/2021

Xem thêm

Bộ Tài chính ban hành chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 3/2021

Ngày 30/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành chứng thư số 13369/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 3/2021 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và chứng thư số 13370/BTC-QL...

29/12/2021

Xem thêm

VBMA gửi thư mời tham gia các Thỏa thuận tạo lập thị trường năm 2022 tới các thành viên

Ngày 30/11/2021, VBMA đã gửi thư mời tham gia các Thỏa thuận tạo lập thị trường (MMA) cho giao dịch Outright, Repo và FX Swap năm 2022

27/12/2021

Xem thêm

VBMA gửi công văn tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh...

27/12/2021

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu thầu TPCP Quý IV/2021 và kế hoạch năm 2021 của KBNN

Ngày 22/12/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 6949/KBNN-QLNQ về việc Thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) quý IV/2021 và...

24/12/2021

Xem thêm

SEASON'S GREETINGS FROM VBMA

23/12/2021

Xem thêm

VBMA lấy ý kiến thành viên về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Bộ tài chính đã dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh...

10/12/2021

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 11/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 11/2021

08/12/2021

Xem thêm