Hoạt động gần đây

Kế hoạch đấu thầu Trái phiếu Chính phủ theo từng kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước năm 2022

Ngày 14/2/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành công văn 589/KBNN-QLNQ thông báo chi tiết kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2022 theo kỳ hạn....

16/02/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 1/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 1/2022

15/02/2022

Xem thêm

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022!

27/01/2022

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu Trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước năm 2022

KBNN thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP trong năm 2022 với tổng mức phát hành là 400.000 tỷ đồng

26/01/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 12/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 12/2021

13/01/2022

Xem thêm

Bộ Tài chính công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2022

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2550/QĐ-BTC công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2022

05/01/2022

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý I/2022

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 7285/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý I/2022...

04/01/2022

Xem thêm

Ngân hàng ANZ và Ngân hàng Vietinbank chính thức trở thành nhà tạo lập thị trường năm 2022 cho giao dịch FX Swap

VBMA xin vui mừng chào đón Ngân hàng ANZ và Ngân hàng Vietinbank tham gia Thỏa Thuận tạo lập thị trường cho giao dịch FX Swap năm 2022 sau khi VBMA đã hoàn tất các thủ t...

04/01/2022

Xem thêm