Hoạt động gần đây

VBMA gửi công văn báo cáo Bộ Tài Chính về kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ được giao của VBMA theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg và tham gia ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá triển khai Lộ trình phát triển thị trường Trái phiếu giai đoạn 2017-2020

VBMA đã gửi báo cáo cho Bộ Tài Chính về kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ được giao của VBMA và gửi công văn tham gia ý kiến với Dự thảo Báo cáo đánh giá triển khai Lộ trì...

08/07/2021

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 6/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ (sơ cấp, thứ cấp) và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 6/2021

08/07/2021

Xem thêm

VBMA chính thức ra mắt trang Web mới

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2021, VBMA chính thức giới thiệu và đưa vào vận hành Website mới.

28/06/2021

Xem thêm

VBMA tuyển dụng

VBMA cần tuyển vị trí sau: Chuyên viên phân tích

27/06/2021

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng

VBMA hiện đang tìm kiếm các ứng viên cho công ty xếp hạng tín nhiệm mới – với các cổ đông là một số thành viên của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam và một công ty...

27/06/2021

Xem thêm

Dự thảo báo cáo đánh giá triển khai Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 - Mục tiêu và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2021-2025

VBMA đã gửi đi lấy ý kiến thành viên Dự thảo báo cáo đánh giá triển khai Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 - Mục tiêu và giải pháp phát triển...

25/06/2021

Xem thêm

Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2021

25/06/2021

Xem thêm

Ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm vào ngày 28/6/2021

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ ra mắt sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm vào ngày 28/6/2021.

24/06/2021

Xem thêm