Hoạt động gần đây

Hội nghị thường niên VBMA 2022

VBMA tổ chức Hội nghị thường niên 2022 tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 24/6/2022

29/06/2022

Xem thêm

VBMA làm việc với Chủ tịch không điều hành tập đoàn Prudential

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, VBMA có buổi làm việc với Ông Donald Kanak - Chủ tịch không điều hành tập đoàn Prudential kiêm chủ tịch ủy ban Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU...

28/06/2022

Xem thêm

Chào mừng Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

15/06/2022

Xem thêm

Chào mừng Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

15/06/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 5/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 5/2022

07/06/2022

Xem thêm

S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn Việt Nam từ “BB” lên “BB +” với triển vọng “ổn định”

27/05/2022

Xem thêm

Chào mừng Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

16/05/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 4/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 4/2022

11/05/2022

Xem thêm