Hoạt động gần đây

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 8/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2021

09/09/2021

Xem thêm

VBMA tiến hành khảo sát về thị trường Trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý III/2021

VBMA đã gửi tới các thành viên bản khảo sát thị trường Trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý III/2021

01/09/2021

Xem thêm

VBMA gửi công văn tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2016/TT-NHNN

VBMA đã gửi công văn tham gia ý kiến chính thức đối với Dự thảo Thông tư này lên Ngân hàng Nhà nước vào ngày 30/08/2021

01/09/2021

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng: Senior Analyst

VBMA hiện đang tìm kiếm các ứng viên cho công ty xếp hạng tín nhiệm. Công ty này được kỳ vọng là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường trái phiếu V...

18/08/2021

Xem thêm

VBMA xin ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp...

17/08/2021

Xem thêm

Các văn bản pháp luật mới ban hành: Thông tư 11/2021/TT-NHNN, Thông tư 12/2021/TT-NHNN

Ngày 30/07/2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 02 Thông tư 11/2021/TT-NHNN và 12/2021/TT-NHNN

05/08/2021

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý III/2021

Ngày 15/07/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 3602/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý III/2021....

15/07/2021

Xem thêm

ADB công bố trang thông tin trái phiếu xanh

ADB công bố trang thông tin trái phiếu xanh nhằm hỗ trợ các tổ chức phát hành trái phiếu và tổ chức tư vấn của họ hiểu được quy trình và những vấn đề chính cần cân nhắc ...

09/07/2021

Xem thêm