Hoạt động gần đây

Chào mừng Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

15/06/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 5/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 5/2022

07/06/2022

Xem thêm

S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn Việt Nam từ “BB” lên “BB +” với triển vọng “ổn định”

27/05/2022

Xem thêm

Chào mừng Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

16/05/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 4/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 4/2022

11/05/2022

Xem thêm

Hội thảo trực tuyến: Hiểu về Xếp hạng tín nhiệm cùng Moody’s

VBMA đã phối hợp với Moody’s tổ chức Hội thảo trực tuyến: Hiểu về xếp hạng tín nhiệm cùng Moody’s vào Thứ Năm, ngày 28/4/2022.

06/05/2022

Xem thêm

Chào mừng Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

06/05/2022

Xem thêm

VBMA tham dự Hội nghị phát triển Thị trường vốn của Chính phủ

Chiều 22/4/2022, Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đã được tổ...

04/05/2022

Xem thêm