Hoạt động gần đây

Tọa đàm nhận định diễn biến thị trường cuối năm 2021 và năm 2022

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính cùng VBMA phối hợp tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách và Tọa đàm nhận định diễn biến thị trường cuối năm 2021 và năm 2022....

27/09/2021

Xem thêm

Đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý Nhà nước và Thành viên VBMA

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính cùng VBMA phối hợp tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý Nhà nước và Thành viên VBMA....

27/09/2021

Xem thêm

Công bố báo cáo thường niên thị trường TPVN năm 2020

Bộ Tài Chính chính thức công bố Báo cáo thường niên Thị trường trái phiếu Việt Nam 2020.

27/09/2021

Xem thêm

VBMA trao giải thưởng năm 2020 cho các nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, VBMA đã tổ chức lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA năm 2020.

27/09/2021

Xem thêm

VBMA trao giải thưởng năm 2020 cho các nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, VBMA đã tổ chức lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA năm 2020.

27/09/2021

Xem thêm

Đối thoại chính sách và Tọa đàm nhận định diễn biến thị trường cuối năm 2021 và năm 2022

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính cùng VBMA phối hợp tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách và Tọa đàm nhận định diễn biến thị trường cuối năm 2021 và năm 2022. ...

26/09/2021

Xem thêm

Kho bạc Nhà nước thí điểm triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu đa giá

Kho bạc Nhà nước triển khai thí điểm phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu đa giá với trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, dự kiến từ ngày 6 tháng 10 nă...

21/09/2021

Xem thêm

VBMA và các nhà tạo lập thị trường triển khai Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND

VBMA và các thành viên cùng hợp tác triển khai Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (MMA cho giao dịch FX Swap) bắt đầu từ ngày 16 tháng...

16/09/2021

Xem thêm