Hoạt động gần đây

Hội thảo Thị trường vốn Việt Nam: Vượt qua thử thách và tiến về phía trước

Hội thảo " Thị trường vốn Việt Nam: Vượt qua thử thách và tiến về phía trước" được tổ chức này 24 tháng 6 năm 2022 là chương trình mở đầu cho sự kiện Interbank Offsite n...

04/07/2022

Xem thêm

Interbank Offsite 2022

30/06/2022

Xem thêm

Lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường cho giao dịch Giao dịch FX Swap năm 2021

Lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường cho giao dịch FX Swap năm 2021 được tổ chức ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Đà Nẵng

30/06/2022

Xem thêm

Lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường cho giao dịch Repo năm 2021

Lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường cho giao dịch Repo năm 2021 được tổ chức ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Đà Nẵng

30/06/2022

Xem thêm

Lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA năm 2021 cho giao dịch Outright

Lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA năm 2021 cho giao dịch Outright được tổ chức ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Đà Nẵng

30/06/2022

Xem thêm

Hội nghị thường niên VBMA 2022

VBMA tổ chức Hội nghị thường niên 2022 tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 24/6/2022

29/06/2022

Xem thêm

VBMA làm việc với Chủ tịch không điều hành tập đoàn Prudential

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, VBMA có buổi làm việc với Ông Donald Kanak - Chủ tịch không điều hành tập đoàn Prudential kiêm chủ tịch ủy ban Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU...

28/06/2022

Xem thêm

Chào mừng Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

15/06/2022

Xem thêm