Hoạt động gần đây

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 21/09/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 7,000 tỷ đồng TPCP.

15/09/2022

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 14/09/2022

KBNN gọi thầu 7,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 73%.

15/09/2022

Xem thêm

Chào mừng Công ty TNHH chứng khoán Maybank trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty TNHH chứng khoán Maybank trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

09/09/2022

Xem thêm

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức Ba2 với mức triển vọng ổn định

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức Ba2 với mức triển vọng ổn định

07/09/2022

Xem thêm

Thảo luận xây dựng Thỏa thuận tạo lập thị trường (MMA) cho giao dịch Trái phiếu của các TCTD

17/08/2022

Xem thêm

VBMA – Chia sẻ yêu thương, thắp sáng hy vọng

16/08/2022

Xem thêm

Hội thảo: Chuyển đổi SOFR & Phát triển sản phẩm lãi suất Term SOFR của CME

16/08/2022

Xem thêm

Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí môi trường và xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

16/08/2022

Xem thêm