Hoạt động gần đây

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 19/10/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 10,000 tỷ đồng TPCP.

13/10/2022

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 12/10/2022

KBNN gọi thầu 6,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 78%.

13/10/2022

Xem thêm

Hội thảo phổ biến các quy định mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

10/10/2022

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 12/10/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 6,500 tỷ đồng TPCP.

06/10/2022

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 05/10/2022

KBNN gọi thầu 6,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 78%.

06/10/2022

Xem thêm

VBMA tuyển dụng vị trí Chuyên viên phân tích

05/10/2022

Xem thêm

HỘI THẢO: Phát triển thị trường trái phiếu xanh - Huy động tài chính xanh cho tăng trưởng xanh, bền vững

30/09/2022

Xem thêm

Khóa học Kỹ thuật Giao dịch Trái phiếu

Ngày 12-13 tháng 9 năm 2022, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã tổ chức thành công Khóa học Kỹ thuật Giao dịch Trái phiếu...

16/09/2022

Xem thêm