Hoạt động gần đây

Chào mừng CTCP chứng khoán Thiên Việt trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

09/11/2022

Xem thêm

HỘI THẢO: Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, tác nghiệp thanh toán cho giao dịch trái phiếu và Xử lý nợ Trái phiếu Doanh nghiệp khi Tổ chức Phát hành Vi phạm và Hợp đồng khung Repo

08/11/2022

Xem thêm

Chào mừng CTCP Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

31/10/2022

Xem thêm

Fitch Ratings giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB, triển vọng “Tích cực”

Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB, triển vọng “Tích cực”

31/10/2022

Xem thêm

VBMA gửi công văn tham gia ý kiến các Dự thảo Thông tư hướng dẫn liên quan đến Nghị định 65/2022/NĐ-CP

24/10/2022

Xem thêm

Hội nghị Bàn tròn châu Á – OECD về Quản trị Công ty năm 2022

23/10/2022

Xem thêm

Hội thảo về Phát triển thị trường vốn của Lào

21/10/2022

Xem thêm

Gặp mặt và trao đổi cùng Công ty xếp hạng tín nhiệm MARC (Malaysia), Ngân hàng Maybank và Công ty TNHH Chứng khoán Maybank

20/10/2022

Xem thêm