Hoạt động gần đây

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 30/11/2022

KBNN gọi thầu 11,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 56%.

01/12/2022

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 30/11/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 8,000 tỷ đồng TPCP.

24/11/2022

Xem thêm

VBMA tham dự buổi Tọa đàm Thị trường Trái phiếu năm 2023 - Cơ hội và thách thức

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, Đại diện của VBMA đã tham dự buổi Toạ đàm: Thị trường Trái phiếu năm 2023 - Cơ hội và thách thức

24/11/2022

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý 4/2022

Vào ngày 23/11/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 6058/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP trong quý 4/2022...

24/11/2022

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 23/11/2022

KBNN gọi thầu 13,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 73%.

24/11/2022

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 23/11/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 10,000 tỷ đồng TPCP.

17/11/2022

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 16/11/2022

KBNN gọi thầu 13,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 78%.

17/11/2022

Xem thêm

Khóa học Định giá Trái phiếu

Ngày 14-15 tháng 11 năm 2022, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã tổ chức Khóa học Định giá Trái phiếu.

14/11/2022

Xem thêm