Hoạt động gần đây

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2022

03/01/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 28/12/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 5,500 tỷ đồng TPCP.

22/12/2022

Xem thêm

Lịch biểu tổ chức đầu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2023

Kho bạc Nhà nước thông báo về lịch biểu tổ chức đấu thầu TPCP năm 2023

22/12/2022

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 21/12/2022

KBNN gọi thầu 6,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 100%.

22/12/2022

Xem thêm

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường trái phiếu

13/12/2022

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 14/12/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 9,000 tỷ đồng TPCP.

08/12/2022

Xem thêm

Chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 2 và Quý 3/2022

Bộ Tài chính ban hành chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 2 và Quý 3/2022

05/12/2022

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 07/12/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 8,000 tỷ đồng TPCP.

01/12/2022

Xem thêm