Hoạt động gần đây

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu thầu TPCP Quý IV/2021 và kế hoạch năm 2021 của KBNN

Ngày 22/12/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 6949/KBNN-QLNQ về việc Thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) quý IV/2021 và...

24/12/2021

Xem thêm

SEASON'S GREETINGS FROM VBMA

23/12/2021

Xem thêm

VBMA lấy ý kiến thành viên về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Bộ tài chính đã dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh...

10/12/2021

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 11/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 11/2021

08/12/2021

Xem thêm

VBMA làm việc với Bộ Tài chính về các vấn đề phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ban Lãnh đạo VBMA đã có buổi làm việc với Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cùng đại diện lãnh đạo của Vụ TCNH, Vụ Pháp Chế, UBCKNN,...

01/12/2021

Xem thêm

Hội thảo trực tuyến: Cơ hội phát triển Thị trường Tài chính xanh tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, VBMA phối hợp với Viện Tăng trưởng Xanh toàn cầu (GGGI) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức hội thảo trực tuyến Cơ hội phát triển Thị...

24/11/2021

Xem thêm

Triển khai Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung cho giao dịch Repo từ ngày 15/11/2021

VBMA cùng các nhà tạo lập thị trường đã triển khai Thỏa thuận tạo lập Lãi suất chuẩn Ngắn hạn bằng giao dịch mua bán có kỳ hạn Trái phiếu Chính phủ sửa đổi, bổ sung từ n...

17/11/2021

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 10/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 10/2021

08/11/2021

Xem thêm