Hoạt động gần đây

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 12/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 12/2021

13/01/2022

Xem thêm

Bộ Tài chính công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2022

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2550/QĐ-BTC công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2022

05/01/2022

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý I/2022

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 7285/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý I/2022...

04/01/2022

Xem thêm

Ngân hàng ANZ và Ngân hàng Vietinbank chính thức trở thành nhà tạo lập thị trường năm 2022 cho giao dịch FX Swap

VBMA xin vui mừng chào đón Ngân hàng ANZ và Ngân hàng Vietinbank tham gia Thỏa Thuận tạo lập thị trường cho giao dịch FX Swap năm 2022 sau khi VBMA đã hoàn tất các thủ t...

04/01/2022

Xem thêm

Lịch biểu tổ chức đầu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2022

Kho bạc Nhà nước thông báo về lịch biểu tổ chức đấu thầu TPCP năm 2022

30/12/2021

Xem thêm

Bộ Tài chính ban hành chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 3/2021

Ngày 30/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành chứng thư số 13369/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 3/2021 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và chứng thư số 13370/BTC-QL...

29/12/2021

Xem thêm

VBMA gửi thư mời tham gia các Thỏa thuận tạo lập thị trường năm 2022 tới các thành viên

Ngày 30/11/2021, VBMA đã gửi thư mời tham gia các Thỏa thuận tạo lập thị trường (MMA) cho giao dịch Outright, Repo và FX Swap năm 2022

27/12/2021

Xem thêm

VBMA gửi công văn tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh...

27/12/2021

Xem thêm