Hoạt động gần đây

Đại diện VBMA tham dự Tọa đàm về Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD)

Tọa đàm về Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD)

13/03/2023

Xem thêm

Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

06/03/2023

Xem thêm

VBMA tham dự buổi họp của Chính phủ với các Bộ Ngành về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP

15/02/2023

Xem thêm

VBMA đưa ra các kiến nghị về một số vướng mắc khó khăn khi triển khai Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và tham gia ý kiến nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 65/2022/NĐ-CP

10/02/2023

Xem thêm

Chào mừng CTCP kinh doanh F88 trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

03/02/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 01/02/2023

KBNN gọi thầu 15,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 95%.

02/02/2023

Xem thêm

Chúc mừng năm mới Quý Mão

19/01/2023

Xem thêm

Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2023

17/01/2023

Xem thêm