Hoạt động gần đây

Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý 2 2023

Vào ngày 14/4/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 2106/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong Q2 2023. ...

14/04/2023

Xem thêm

VBMA làm việc với 4 công ty kiểm toán Big4 và các thành viên VBMA về việc thực hiện báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành TPDN riêng lẻ

14/04/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 19/04/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 7,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

13/04/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 12/04/2023

KBNN gọi thầu 8,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 84.6%.

13/04/2023

Xem thêm

VBMA tham dự buổi làm việc với NHNN về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định về việc TCTD mua, bán TPDN

03/04/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 05/04/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 8,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

30/03/2023

Xem thêm

Chào mừng CTCP Chứng khoán Pinetree trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

28/03/2023

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2023 theo kỳ hạn

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 1583/KBNN-QLNQ về việc thông báo chi tiết kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2023 theo kỳ hạn.

21/03/2023

Xem thêm