Hoạt động gần đây

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 4/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 4/2022

11/05/2022

Xem thêm

Hội thảo trực tuyến: Hiểu về Xếp hạng tín nhiệm cùng Moody’s

VBMA đã phối hợp với Moody’s tổ chức Hội thảo trực tuyến: Hiểu về xếp hạng tín nhiệm cùng Moody’s vào Thứ Năm, ngày 28/4/2022.

06/05/2022

Xem thêm

Chào mừng Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

06/05/2022

Xem thêm

VBMA tham dự Hội nghị phát triển Thị trường vốn của Chính phủ

Chiều 22/4/2022, Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đã được tổ...

04/05/2022

Xem thêm

Chính phủ ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế gi...

14/04/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 3/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 3/2022

14/04/2022

Xem thêm

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC về trích lập dự phòng trên tinh thần đầu tư trái phiếu Chính ph...

13/04/2022

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý II/2022

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 1486/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý II/2022...

13/04/2022

Xem thêm