Hoạt động gần đây

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 17/05/2023

KBNN gọi thầu 5,750 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 82.6%.

18/05/2023

Xem thêm

VBMA gửi công văn tham gia ý kiến Dự thảo Quy chế Hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

17/05/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP 15/5-19/5/2023

12/05/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP 8/5-12/5/2023

05/05/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 10/05/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 5,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

04/05/2023

Xem thêm

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 03/2023/TT-NHNN quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán TPDN

24/04/2023

Xem thêm

Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNN cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

24/04/2023

Xem thêm

VBMA đã tổ chức buổi làm việc với các thành viên dự kiến sẽ tham gia MMA cho giao dịch FI Bond

20/04/2023

Xem thêm