Hoạt động gần đây

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 14/06/2023

Vào ngày 14/6/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 3,500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm

08/06/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 07/06/2023

KBNN gọi thầu 3,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 66.7%.

08/06/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP tuần 5/6 - 9/6/2023

02/06/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 71, 72 và 73 năm 2023

Vào ngày 7/6/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 3,000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bao gồm 1,000 tỷ đồng với mỗi kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm....

01/06/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP tuần 29/5 - 2/6/2023

26/05/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 31/05/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 5,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

25/05/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP 22/5-26/5/2023

19/05/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 24/05/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 5,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

19/05/2023

Xem thêm