Hoạt động gần đây

Thảo luận xây dựng Thỏa thuận tạo lập thị trường (MMA) cho giao dịch Trái phiếu của các TCTD

17/08/2022

Xem thêm

VBMA – Chia sẻ yêu thương, thắp sáng hy vọng

16/08/2022

Xem thêm

Hội thảo: Chuyển đổi SOFR & Phát triển sản phẩm lãi suất Term SOFR của CME

16/08/2022

Xem thêm

Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí môi trường và xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

16/08/2022

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 7/2022

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 7/2022

11/08/2022

Xem thêm

Chào mừng Công ty cổ phần chứng khoán Navibank trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

VBMA vui mừng chào đón Công ty cổ phần chứng khoán Navibank trở thành thành viên chính thức của Hiêp hội.

21/07/2022

Xem thêm

Chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 1/2022

Bộ Tài chính ban hành chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 1/2022

20/07/2022

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý III/2022

KBNN thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP trong quý 3/2022.

15/07/2022

Xem thêm