Hoạt động gần đây

Chào mừng CTCP kinh doanh F88 trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

03/02/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 01/02/2023

KBNN gọi thầu 15,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 95%.

02/02/2023

Xem thêm

Chúc mừng năm mới Quý Mão

19/01/2023

Xem thêm

Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2023

17/01/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 18/1/2023

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 8,500 tỷ đồng TPCP

12/01/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 11/01/2023

KBNN gọi thầu 12,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 94.66%.

12/01/2023

Xem thêm

VBMA tham dự buổi họp thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP tại Bộ Tư pháp

11/01/2023

Xem thêm

VBMA tham dự buổi họp thẩm định dự thảo Quyết định của TTCP về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành TPX

Đại diện VBMA tham dự buổi họp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp...

11/01/2023

Xem thêm