Hoạt động gần đây

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP tuần 24 - 28/7/2023

21/07/2023

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý 3 2023

Vào ngày 20/7/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 4154/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong Q3 2023. ...

21/07/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 26/7/2023

Vào ngày 26/7/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 5,000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

20/07/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 19/07/2023

KBNN gọi thầu 9,250 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 94.6%.

20/07/2023

Xem thêm

Chào mừng Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE trở thành thành viên Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

18/07/2023

Xem thêm

Chào mừng Công ty luật TNHH Tư vấn ICML trở thành thành viên Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

18/07/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP tuần 17 - 21/7/2023

14/07/2023

Xem thêm

Quy chế thành viên giao dịch và Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

13/07/2023

Xem thêm