Hoạt động gần đây

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 23/11/2022

KBNN gọi thầu 13,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 73%.

24/11/2022

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 23/11/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 10,000 tỷ đồng TPCP.

17/11/2022

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 16/11/2022

KBNN gọi thầu 13,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 78%.

17/11/2022

Xem thêm

Khóa học Định giá Trái phiếu

Ngày 14-15 tháng 11 năm 2022, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã tổ chức Khóa học Định giá Trái phiếu.

14/11/2022

Xem thêm

Chào mừng CTCP chứng khoán Thiên Việt trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

09/11/2022

Xem thêm

HỘI THẢO: Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, tác nghiệp thanh toán cho giao dịch trái phiếu và Xử lý nợ Trái phiếu Doanh nghiệp khi Tổ chức Phát hành Vi phạm và Hợp đồng khung Repo

08/11/2022

Xem thêm

Chào mừng CTCP Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

31/10/2022

Xem thêm

Fitch Ratings giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB, triển vọng “Tích cực”

Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB, triển vọng “Tích cực”

31/10/2022

Xem thêm