Hoạt động gần đây

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 16/08/2023

16/08/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 16/08/2023

10/08/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP tuần 07/08 - 11/08/2023

04/08/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 9/8/2023

03/08/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 02/08/2023

KBNN gọi thầu 5,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 100%.

03/08/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP tuần 31/07 - 04/08/2023

28/07/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 2/8/2023

Vào ngày 2/8/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 5,000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

27/07/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 26/07/2023

KBNN gọi thầu 6,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 81%.

27/07/2023

Xem thêm