Hoạt động gần đây

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường trái phiếu

13/12/2022

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 14/12/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 9,000 tỷ đồng TPCP.

08/12/2022

Xem thêm

Chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 2 và Quý 3/2022

Bộ Tài chính ban hành chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 2 và Quý 3/2022

05/12/2022

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 07/12/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 8,000 tỷ đồng TPCP.

01/12/2022

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 30/11/2022

KBNN gọi thầu 11,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 56%.

01/12/2022

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 30/11/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 8,000 tỷ đồng TPCP.

24/11/2022

Xem thêm

VBMA tham dự buổi Tọa đàm Thị trường Trái phiếu năm 2023 - Cơ hội và thách thức

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, Đại diện của VBMA đã tham dự buổi Toạ đàm: Thị trường Trái phiếu năm 2023 - Cơ hội và thách thức

24/11/2022

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý 4/2022

Vào ngày 23/11/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 6058/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP trong quý 4/2022...

24/11/2022

Xem thêm