Hoạt động gần đây

Ngân hàng ACB chính thức trở thành nhà tạo lập thị trường năm 2023 cho giao dịch Repo

VBMA xin vui mừng chào đón Ngân hàng ACB tham gia Thỏa Thuận tạo lập thị trường cho giao dịch Repo năm 2023 sau khi VBMA đã hoàn tất các thủ tục đánh giá và xét duyệt cá...

10/01/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 11/01/2023

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 8,500 tỷ đồng TPCP.

05/01/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 04/01/2023

KBNN gọi thầu 9,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 100%.

05/01/2023

Xem thêm

Bộ Tài chính công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2023

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2889/QĐ-BTC công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2023

04/01/2023

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2022

03/01/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 28/12/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 5,500 tỷ đồng TPCP.

22/12/2022

Xem thêm

Lịch biểu tổ chức đầu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2023

Kho bạc Nhà nước thông báo về lịch biểu tổ chức đấu thầu TPCP năm 2023

22/12/2022

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 21/12/2022

KBNN gọi thầu 6,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 100%.

22/12/2022

Xem thêm