Hoạt động gần đây

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 10/05/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 5,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

04/05/2023

Xem thêm

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 03/2023/TT-NHNN quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán TPDN

24/04/2023

Xem thêm

Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNN cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

24/04/2023

Xem thêm

VBMA đã tổ chức buổi làm việc với các thành viên dự kiến sẽ tham gia MMA cho giao dịch FI Bond

20/04/2023

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý 2 2023

Vào ngày 14/4/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 2106/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong Q2 2023. ...

14/04/2023

Xem thêm

VBMA làm việc với 4 công ty kiểm toán Big4 và các thành viên VBMA về việc thực hiện báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành TPDN riêng lẻ

14/04/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 19/04/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 7,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

13/04/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 12/04/2023

KBNN gọi thầu 8,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 84.6%.

13/04/2023

Xem thêm