Hoạt động gần đây

VBMA mời thành viên tham gia Thỏa Thuận Tạo lập thị trường cho giao dịch giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành

15/06/2023

Xem thêm

VBMA góp ý về những vướng mắc trong đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp khi thực hiện Nghị định số 65/2022/NĐ-CP

15/06/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 21/06/2023

15/06/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP 12/6-16/6/2023

09/06/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 14/06/2023

Vào ngày 14/6/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 3,500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm

08/06/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 07/06/2023

KBNN gọi thầu 3,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 66.7%.

08/06/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP tuần 5/6 - 9/6/2023

02/06/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 71, 72 và 73 năm 2023

Vào ngày 7/6/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 3,000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bao gồm 1,000 tỷ đồng với mỗi kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm....

01/06/2023

Xem thêm